Jak przebiega trening uwagi słuchowej?

Jak przebiega trening  uwagi słuchowej? Pamiętajmy, że TRENING