TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

CO TO ZNACZY ODPOWIEDNIA STYMULACJA?

Odpowiednia stymulacja to trening słuchowy, czyli „mikrogimnastyka” mięśni ucha prowadzona przy odpowiedniej aparaturze, czyli wykorzystaniu tzw. „Ucha elektronicznego”.

DLACZEGO UCHO JEST TAK WAŻNE DLA NASZEGO FUNKCJONOWANIA?

Ucho dla człowieka pełni 3 podstawowe funkcje:

 1. funkcja równowagi – w uchu środkowym znajduje się przedsionek, który odpowiada za postawę ciała, kontrolę równowagi i wpływa na mięśnie w naszym organizmie
 2. funkcja energetyzująca – ucho ludzkie można porównać do dynama, które dostarcz korze mózgowej energii. Dźwięk dobry jakościowo wpływa na poziom energii w mózgu
 3. funkcja słuchania – gdy ta funkcja jest zakłócona osoba ma problemy z analizą, przystosowaniem się i lateralizacją słuchową. Może to prowadzić do problemów z rozumieniem mowy, szybką męczliwość, drażliwość i wycofywanie się z kontaktów w głąb siebie. Czas koncentracji i uwagi i zdolności zapamiętywania są również pogorszone.

SŁYSZENIE A SŁUCHANIE

Fundamentem dla metody uwagi słuchowej wg metody Alfreda Tomatisa jest zrozumienie różnicy między słyszeniem a słuchaniem.

Ucho  – główna brama do przetwarzania informacji – odbiera i wysyła informacje do różnych struktur mózgu, zaangażowanych w funkcje ruchowe, językowe, pamięć, uwagę i emocje.

SŁUCHANIE TO UMIEJĘTNOŚĆ UŻYWANIA WŁASNEGO SŁUCHU

 • Celowo i z uwagą
 • W sposób, który jest akceptowany na poziomie emocjonalnym
 • Do nauki i komunikacji

SŁUCHAĆ TO ZNACZY:

 • Wybierać wiadomość dźwiękową spośród innych
 • Blokować dźwięki, które są nieistotne
 • W ciągły  sposób dopasowywać treści i formy danej wiadomości
 • Dokonywać natychmiastową ocenę wyników – kontrola wypowiedzi

DLACZEGO PRZESTAJEMY SŁUCHAĆ?

Jednym z powodów są:

 • psychologiczny mechanizm obronny: pogorszenie się percepcji, gdy ciało nie ma zdolności dostosowania się i samoregulacji w sytuacji stresu, lęku, zmęczenia lub napięcia psychoemocjonalnego
 • hiperakuzja czyli nadwrażliwość słuchowa lub niedosłuch o podłożu psychicznym następstwem są zaburzenia emocjonalne lub trudności adaptacyjne o charakterze behawioralnym lub motorycznym.
 • schorzenie: ubytek słuchu, uraz akustyczny, guz, nawracające infekcje ucha…